Sier ja til handel på Brulandsvellene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt å legge til rette for en videre utvikling av Brulandsvellene handelsområde i Førde kommune. – Jeg har i denne saken lagt avgjørende vekt på det lokale selvstyret og kommunens ønske om å utvide eksisterende handelsareal, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statens vegvesen har hatt innvending til en regional planbestemmelse til Fylkesdelplan for arealbruk i Sogn og Fjordane. Bestemmelsene åpner for en utvidelse av handelsarealet på Brulandsvellene utenfor Førde sentrum. Vegvesenet mener bestemmelsen strider mot nasjonal politikk for lokalisering av handel og for samordnet areal- og transportplanlegging.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at innvendingen ikke tas til følge.
- Jeg har vurdert vegvesenets innvending opp mot den lokale og regionale enigheten i denne saken. Jeg har også lagt vekt på at dette ikke er et nytt område, men en utvidelse av et eksisterende handelsområde, sier Sanner. 

Vedtak:

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Sogn og Fjordane fylkeskommune:
"Fylkesdelplan for arealbruk – Regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter" – Vedtak på grunnlag av innvending frå Statens vegvesen (pdf)

Til toppen