Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sier ja til hytteområde på Sandvikneset og næringsområde på Årsheim i Selje kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner at det i kommuneplanen settes av et nytt hytteområde på Sandvikneset i Barmsundet og et nytt næringsområde på Årsheim i Vanylvsfjorden i Selje kommune.

– Avgjørelsen åpner for hytteutbygging og næringsutvikling i tråd med kommunens ønsker, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fremmet innsigelse til områdene, og mente at utbyggingsplanene var i strid med nasjonale interesser knyttet til strandsonen.

Departementets avgjørelse innebærer at byggegrensen er trukket lenger tilbake fra sjøen enn det kommunen ønsket, og at det ikke kan bygges fritidsboliger nærmere sjøen enn 40 meter. Dette er viktig for å ivareta landskapshensyn og for å sikre allmennheten og hytteeiere muligheter til ferdsel og opphold i strandsonen. Næringsbygg, naust og småbåthavn kan tillates nærmere sjøen enn 40 m.

På Årsheim godkjenner departementet utfylling i sjø for etablering av næringsområde med havn. Kommunen må vurdere behovet for nytt næringsareal og tilpasse størrelsen på utfyllingen når det utarbeides reguleringsplan for området.

– Selje kommune har lite tilgjengelig areal til sjørettet næringsvirksomhet og vil utnytte overskuddsmasser fra Stadt skipstunnel til å utvikle et nytt område for fritidsbebyggelse, reiseliv og næringsvirksomhet på Årsheim. Jeg har tiltro til at kommunen finner gode løsninger for området, sier Mæland.

Kommuneplan for Selje 2017-2029. Avgjerd i motsegnsak (PDF)

 

Til toppen