Sier ja til nye hytter i Lierne

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner bygging av inntil 60 nye fritidsboliger og skianlegg på Kvelifjellet i Lierne kommune. – Prosjektet gir Lierne kommune mulighet til å skape viktige verdier for lokalsamfunnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I kommuneplanens arealdel for perioden 2018–2025 har Lierne kommune foreslått å åpne for bygging av inntil 80 fritidsboliger, skianlegg og overnattingstilbud på Kvelifjellet. Sametinget og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag hadde begge innsigelse til omfanget av utbyggingen av hensyn til reindrifta i området. Fylkesmannen var også opptatt av hensynet til friluftslivet og mente konsekvensene for naturmangfoldet var mangelfullt utredet.

– Kommunen har strekt seg langt for å komme innsigelsesmyndighetene i møte, og departementets vurdering er at det er plass til både hytter, skianlegg og reindrift på Kvelifjellet, sier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak innebærer at det godkjennes utbygging av inntil 60 hytter og skianlegg. Departementet gir samtidig føringer som skal sikre nødvendig avstand mellom nye bygg og reindriftas flyttlei. De pålegger også kommunen å kartlegge naturmangfoldet før de plasserer hyttene i terrenget.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00