Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sier ja til rundkjøring i Botngård i Bjugn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Bjugn kommunes vedtak om å etablere rundkjøring i Haugenkrysset i tettstedet Botngård. – Jeg er glad for å kunne si ja til Bjugn kommunes ønske om rundkjøring i Botngård. En rundkjøring vil være viktig for den fremtidige utviklingen av lokalsamfunnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Bjugn kommunestyre vedtok i juni 2014 områderegulering for "Botngård Øst" etter alternativ 1, med rundkjøring for fylkesvei 710 i Haugenkrysset.

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen har hatt innsigelse til rundkjøringen, og anbefalte i stedet en løsning med forkjørsregulert T-kryss. Saken er nå endelig avgjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og innsigelsene er ikke tatt til følge.

- Vi har lyttet til kommunen og fylkesmannen i denne saken. En rundkjøring i Haugenkrysset er viktig for den fremtidige utviklingen av Botngård, sier Sanner.

Trafikkmålinger viser at en betydelig andel av bilene i Haugenkrysset er lokaltrafikk.

- Vår vurdering er at hensynet til lokaltrafikken her er viktig, og at rundkjøringen gir en fullgod løsning for gjennomfartstrafikken. Jeg mener nytten av en rundkjøring i Haugenkrysset for den framtidige utviklingen av Botngård framstår som større enn ulempene for gjennomgangstrafikken på fylkesvei 710 ved noen sekunders tidstap på grunn av redusert hastighet, sier Sanner.

Det settes som vilkår at utformingen av rundkjøringen omarbeides noe, og at det vurderes ytterligere tiltak for å sikre myke trafikanter, blant annet mulighetene for å få anlagt planskilt kryssing for gående og syklende.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering Botngård Øst (pdf)

Til toppen