Historisk arkiv

Sier nei til felling av ulv i Elverum kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Helen Bjørnøy har i dag avslått søknaden om felling av ulv i Elverum kommune. Bestandsmålet er ikke nådd, og skadene på sau er ikke av en slik karakter at vilkårene for felling er tilstede. Videre anses ikke tilbudet om gjennomføring av forebyggende tiltak som tilstrekkelig utnyttet.

Pressemelding

Dato: 03.02.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

Gir ikke tillatelse til felling av ulv i Elverum kommune

Miljøvernminister Helen Bjørnøy har i dag avslått søknaden om felling av ulv i Elverum kommune. Bestandsmålet er ikke nådd, og skadene på sau er ikke av en slik karakter at vilkårene for felling er tilstede. Videre anses ikke tilbudet om gjennomføring av forebyggende tiltak som tilstrekkelig utnyttet. Ulven har heller ikke truet andre offentlige interesser på en slik måte at felling kan tillates med det som utgangspunkt.

- For å kunne felle ulv innenfor forvaltningsområdet, og før bestandsmålet er nådd, må man vurdere mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak i området, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Stortingets bestandsmål på tre helnorske familiegrupper av ulv er ikke nådd. Innenfor et etablert ulverevir bør sauebrukerne, i tråd med Stortingets vedtatte rovviltpolitikk, prioritere å gjennomføre effektive forebyggende tiltak.

- Rovviltnemnda i regionen har stilt betydelige midler til rådighet for slike tiltak. Rovviltnemnda har nylig også gitt kommuner med ulv mulighet til å benytte betydelige midler til de rovviltrelaterte tiltak som kommunene selv mener er viktige, sier Bjørnøy.

De to helnorske ynglingene i Norge (Julussa og Kynna) ligger innenfor det forvaltningsområdet som Stortinget trakk opp våren 2004. Den ene av grenseflokkene (Rotna) har ut fra informasjon fra Høgskolen i Hedmark tilhold ganske likt fordelt på begge sider av grensen. Den andre grenseflokken (Gräsmark) har tilhold mest på svensk side.

Det er videre ved årsskiftet til sammen påvist 34 ulver i Norge, hvorav 28 i Hedmark. Disse har enten helnorsk tilhold eller tilhold på begge sider av riksgrensen. I følge samme rapport var tilsvarende tall for sjuårs-perioden 1999 – 2005 gjennomsnittlig 30 ulver i Hedmark.

Det har ut fra dette ikke vært noen økning i antall ulv på norsk side i den siste sjuårs-perioden. Det er i dag ca 10 kommuner innenfor Stortingets forvaltningsområde for ulv i henholdsvis Hedmark, Akershus og Østfold som er berørt av ulv.

Les brevet til Elverum kommune

Les brevet til Elverum kommune i pdf

Kontaktperson: Tonje Torsgard tlf. 22 24 57 28

Til toppen