Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Signerte felles visjon for videreutvikling av det nordiske forsvarssamarbeidet

Under nordisk forsvarsministermøte i Oslo tirsdag 13. november, skrev de nordiske ministrene under en felles visjon og handlingsplan for det nordiske forsvarssamarbeidet. – I lys av en mer uforutsigbar og utfordrende sikkerhetssituasjon i vår del av verden, er det viktig med et nærmere forsvarssamarbeid mellom de nordiske landene. Dette vil styrke landenes militære evne og fremme regional sikkerhet og stabilitet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen signerte på vegne av Norge.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen signerte på vegne av Norge. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

De sikkerhetspolitiske utfordringer i våre felles nærområder og pågående samarbeidsprosjekter stod høyt på agendaen, da Danmarks forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Finlands forsvarsminister Jussi Niinistö, Islands utenriksminister Guðlaugur Þór Þórðarson, Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist og Norges forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møttes i Oslo denne uken.

– Flere av de nordiske landene har stilt med styrkebidrag til NATO-øvelsen Trident Juncture. Dette har vært en unik mulighet for NATO og partnerlandene Sverige og Finland til å teste vår evne til å kjempe sammen. Dette gjør oss ikke bare bedre i stand til å forsvare oss selv, men styrker også båndet mellom våre land, fortsetter forsvarsministeren.

Ingen militær trussel mot Norden

Han understreker at de nordiske forsvarsministrene ikke ser noen direkte militære trusler mot Norden i dag, men at vi er i en uforutsigbar og usikker tid.

– Et mer selvhevdende Russland har vist både vilje og evne til å bruke militærmakt for å oppnå egne strategiske mål. Cyber-angrep og feilinformasjon brukes aktivt for å skape splittelser blant befolkningen både i Europa og USA, noe som igjen utfordrer demokratiske institusjoner og vår evne til å bli enige med hverandre. Internasjonal terrorisme har endret vår tenkning rundt samfunnssikkerhet, migrasjon fremstår som en av vår tids mest polariserende krefter og klimaendringene vil påvirke alle disse forholdene på måter ingen helt kan overskue.

Øver sammen

Det nordiske bidraget til Trident Juncture har bestått av over 13.000 soldater og et høyt antall sivilt personell. Finske hæravdelinger har operert sammen med en svensk brigade, og danske helikopter har støttet den norske brigaden. Styrker fra NATO og partnerlandene Sverige og Finland har brukt militære baser og flyplasser i alle de nordiske landene. Island har hatt en avgjørende rolle som knutepunkt og oppmarsjområde for deployering og understøttelse av allierte styrker over Nord-Atlanteren.

– Den omfattende deltakelsen fra de nordiske landene er et bevisst og tydelig resultat av vår felles innsats for å styrke det nordiske forsvarssamarbeidet. Vi trener og øver sammen mer enn før, og vi har sørget for at militære styrker og materiell kan flyttes raskt mellom våre land uten tidkrevende byråkrati, sier forsvarsministeren.

I forlengelsen av møtet med de nordiske ministrene gjennomføres også et nordisk-baltisk forsvarsministermøte. Onsdag 14. november møtes de nordiske og baltiske forsvarsministrene i det såkalte Northern Group-formatet sammen med Nederland, Polen, Storbritannia og Tyskland.

 

Les visjonen her.

Til toppen