Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Signerte samarbeidsavtale om bransjeprogram for ny og fleksibel videreutdanning

– Innen industri- og byggenæringen og innen helse- og omsorgsektoren går omstillingen raskt. Ny teknologi endrer måten det jobbes på, og nesten 40 prosent av norske bedrifter melder om et udekket kompetansebehov. Nå tar vi et viktig steg for at flere ansatte, både de uten fagutdanning og fagarbeidere kan få tilbud om etter- og videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I 2019 fordeles 30 millioner på de to bransjeprogrammene. Det settes ned to arbeidsgrupper som skal utvikle forslag til tilbud. Partene i arbeidslivet skal foreslå innhold og tema i nye opplærings- eller utdanningstilbud basert på de utfordringene de møter. Partene vil også bidra med å rekruttere pilotvirksomheter og bistå virksomhetene med deltagelse i programmet. Målet er at tiltak skal være i gang allerede høsten 2019.

– Regjeringen er i gang med en kompetansereform, "Lære hele livet". Vi samarbeider godt med partene i arbeidslivet for at ansatte i bransjer og sektorer som opplever store omstillinger får den kompetansen som trengs for å bli stående i arbeid, sier Sanner.

Eksempler på endringer som krever ny eller oppdatert kompetanse kan være hvordan nettbrett og digitale verktøy i større grad brukes i helsesektoren, eller verft som går fra å bygge oljetankere til satse på passasjerskip, fordi markedet endrer seg.

Regjeringen vil bidra med midler til utvikling og drift av de offentlige tilbudene, som for eksempel faglig påfyll eller opplæring i digital kompetanse, norskopplæring, eller korte utdanningstilbud fra fagskole, universitet eller høyskole.

Til toppen