Sikkerhet ved norske skoler

Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet har retningslinjer for håndtering av alvorlige hendelser i barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner.

Retningslinjene er samlet i en veileder. Veilederen er et hjelpemiddel for kommuner, barnehager, skoler, fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner som trenger å forbedre sine beredskapsplaner og legge til rette for en robust beredskap.

Veilederen beskriver også kommunenes, nødetatenes og den enkelte virksomhetslederens roller og ansvar for i sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Politiet følger opp veilederen, og bistår alle landets utdanningsinstitusjoner i arbeidet med å lage gode beredskapsplaner og øve på disse.

Se gjeldende veileder på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Den nye versjonen vil presiserer barnehage- og skoleeiers plikt til å vurdere risiko for alvorlige hendelser, og plikt til å planlegge beredskap i henhold til dette risikobildet. 

Til toppen