replikk, Ny Tid, 6. mai

Sikre grunnleggende verdier

Silje Mack skriver i Ny Tid nr. 16 om situasjonen til mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge. De blir «i mye større grad utsatt for voldtekt, ran og utpressing fordi overgriperne vet at de ikke kan gå til politiet uten å risikere å bli arrestert og utvist.»

Selv om bildet Mack tegner opp ikke er underbygget med empirisk data, er det grunn til å tro at dette er et faktisk problem, som man riktignok ikke kjenner omfanget av.

At personer uten lovlig opphold utsettes for overgrep er en av flere grunner til regjeringens satsing på rask retur av utlendinger uten oppholdstillatelse.

Personer som havner i en situasjon der de må gjemme seg for myndighetene, vil alltid være sårbare, dette er et stort problem i alle vestlige land. De blir ofte utnyttet til å arbeide for slavelønn, utnyttet til prostitusjon eller utsatt for overgrep.

Straffbare handlinger mot personer uten lovlig opphold er like fullt en straffbar handling. Dersom det anmeldes, tas det like alvorlig som straffbare handlinger mot en norsk statsborger. Utenlandske statsborgere uten lovlig opphold som kan være ofre for menneskehandel, har derfor rett til en midlertidig oppholdstillatelse på 6 måneder. Det er ingen forutsetning at man inngir anmeldelse, men man skal i løpet av perioden få opplysninger og råd av advokat og andre fagfolk. Regelverket er altså slik at det sikrer økt mulighet for å oppklare menneskehandelsaker.

Avdekke utnytting. Utlendingene uten lovlig opphold er her ofte fordi noen vil tjene penger på dem. Det er viktig å forhindre denne kyniske industrien. De er her fordi noen vil sikre seg et urettferdig konkurransefortrinn ved å tilby en billigere tjeneste, som bilvask eller maling av hus, på bekostning av sårbare mennesker. Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som ble lansert i januar 2015 tar sikte på å skape mer ordnede forhold i arbeidslivet, og vil kunne avdekke utnytting rettet mot utenlandske statsborgere uten lovlig opphold i Norge.

Mack skriver at lederen for Rosa-senteret ikke tør anbefale kvinner som blir utsatt for grov vold å gå til politiet.  Det er svært uheldig dersom organisasjoner som bistår kvinner i prostitusjon ikke oppfordrer dem til å anmelde vold.

Politiet har erfaring med å kommunisere med utsatte personer, og å bistå dem når de er ofre for kriminalitet. Om personer velger å ikke å anmelde voldshendelser, er det likevel av sentral betydning at politiet får informasjon om personer som kan være farlige for kvinner i prostitusjon.

Til slutt setter Mack antall voldektsanmeldelser som når rettssystemet opp mot ressurser som brukes på returer av mennesker uten lovlig opphold. En ting er sikkert: Dersom personer uten lovlig opphold ikke blir returnert, vil dette bli et mye større problem. Da vil vi få en stor gruppe mennesker lever på utsiden av loven og samfunnet, og i realiteten blir en slags underklasse.

 

Til toppen