Siste nytt fra Europaparlamentet

Europaparlamentet diskuterte fremgangen i utvidelsesprosessen med Serbia, Montenegro, Kosovo og Tyrkia da de møttes til miniplenum i Brussel 28. og 29. mars. Europaparlamentet godkjente også et nytt program for gjenbosetting av flyktninger og vedtok nytt regelverk for handel med derivater.

Status for utvidelsesprosessen i Serbia, Montenegro, Kosovo og Tyrkia
Under miniplenumssesjonen i Brussel 28. og 29. var fremgangen i utvidelsesprosessen med Serbia, Montenegro, Kosovo og Tyrkia blant hovedsakene, og parlamentet vedtok resolusjoner om hvert av landene. Europaparlamentet ber om at EU starter medlemskapsforhandlinger med Serbia så snart som mulig gitt fortsatt fremgang i reformprosessen. Serbia fikk kandidatlandstatus 1. mars i år. Parlamentarikerne er samtidig bekymret for diskriminering av minoriteter i landet.

Europaparlamentet er også positive til planene om å starte medlemskapsforhandlinger med Montenegro i juni, men understreker det fortsatte behovet for å implementere reformene særlig innen korrupsjonsbekjempelse og organisert kriminalitet. Når det gjelder Kosovo, ber parlamentarikerne de fem EU-landene som ikke har anerkjent Kosovo om å gjøre det. Les mer her. 

Europaparlamentet oppfordrer Tyrkia til å gjøre mer for å reformere domstolene og for beskyttelse av sivile rettigheter. De uttrykker også bekymring for presse- og ytringsfriheten i landet og rettssaker mot journalister. Les mer her

Status for utvidelsesprosessen med Island, Makedonia og Bosnia-Hercegovina var oppe på plenumssamlingen i Strasbourg i mars.

Sikrere derivathandel 
Europaparlamentet vedtok med stort flertall 29. mars nytt regelverk som vil gjøre handel med ikke-standardiserte (OTC Over The Counter) derivater sikrere og mer transparent. På grunn av risikoen som kan oppstå hvis den ene part ikke oppfyller sin del av handelen, har Kommisjonen foreslått økt bruk av oppgjørssentraler (clearinghus) ved OTC-handel for å sikre at derivathandler alltid kan oppfylles, samt nye regler for oppgjørssentralene og tilsynet med disse. Les mer på europalov.no og på Europaparlamentets egne sider.

Får støtte for gjenbosetting av flyktninger
Under et nytt felles gjenbosettingsprogram vil europeiske land som tar i mot flere flyktninger motta mer støtte fra EU. Europaparlamentet godkjente det nye programmet 29. mars. Under programmet skal flytkninger som har fått flytkningestatus i tredjeland slik - som for eksempel libyske flyktninger i Tunisia – gjenbosettes i Europa. Programmet fastsetter også årlig geografiske områder som får prioritet, i 2013 er blant andre irakiske flytkninger i Tyrkia, Syria, Libanon og Jordan, afganske flyktnigner i Tyrkia, Pakistan og Iran prioritert. Les mer her.

Mer må gjøres for borgernes rettigheter
Europaparlamentet avholdt 29. mars en debatt og vedtok en resolusjon om EU-borgernes rettigheter. De mener at EUs medlemsland og Kommisjonen må gjøre mer for å sikre grunnleggende rettigheter for borgerne. Parlamentet mener det er store problemer knyttet til fri bevegelse og da særlig når det gjelder anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner, adgang til informasjon, ikke-diskriminering og rettigheter knyttet til valg. I denne sammenheng ber parlamentet også land som ikke har opphevet overgangsordningene for bulgarske og rumenske arbeidstakere om å gjøre dette. Les mer her.

Vil ha tydeligere passasjerrettigheter
Europaparlamentet ber i en resolusjon vedtatt 29. mars Kommisjonen om å styrke reglene for hjelp og kompensasjon i forbindelse med forsinkede eller kansellerte flyavganger. Parlamentet mener EU har gjort en del for å styrke rettighetene til flypassasjerer, men at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår. Blant annet bør mer gjøres for å sikre informasjon til passasjerer som er utsatt for forsinkelse eller kansellering, mener Europaparlamentet. Les mer her.

Avtale om utveksling av passasjerdata
29. mars stemte komiteen for sivile rettigheter og justis- og innenrikssaker (LIBE) for å gi tilslutning til en ny avtale mellom EU og USA om utveksling av passasjerdata om flypassasjerer fra EU (PNR) til tross for at saksordfører Sophie In’t Veld fra den liberale gruppen hadde anbefalt det motsatte. 31 stemte for å gi tilslutning, mens 23 av medlemmene i komiteen som var til stede stemte i mot. Avtalen vil etter planen komme opp til plenumsvotering 19. april. Europaparlamentets tilslutning er nødvendig for at avtalen skal tre i kraft. Les mer her

Til toppen