Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Siste nytt om hav

Nå kan alle følge med på regjeringens satsing på hav.

Nye temasider på norsk og engelsk gir nyheter og temainnsikt langs hele regjeringens satsning på hav.

– Havet gir oss uante muligheter! I Norge har vi klart å bygge både en olje og gass-, en maritim- og en sjømatindustri vi kan være stolt av. Her er vi verdensledende og det stopper ikke med dette.  Bærekraftig bruk av havressursene er selve grunnlaget for den norske velferden hvor det er mye gledelig vekst. De nye, lønnsomme jobbene kommer fra havet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Mer mat må i fremtiden komme fra havet. Ved hjelp av ny kunnskap og teknologi kan vi nyttegjøre potensialet i havet i langt større grad enn i dag, uten at det går på bekostning av hverken miljø eller bærekraft. Sjømatnæringen er også en viktig bidragsyter til nye arbeidsplasser og eksportinntekter. Er vi heldige så når kanskje denne sterkt voksende næringen milepælen på 100 milliarder kroner i eksportverdi i løpet av året, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Store eksportinntekter

Norge har en av verdens lengste kystlinjer og råder over et havareal som er fem ganger så stort som vårt landareal. Hver dag går mange tusen nordmenn på jobb i en av havnæringene innen olje og gass, maritim eller sjømat og disse næringene sørger for nesten 70 prosent av våre eksportinntekter.

Regjeringens satsing på hav er bred med fokus på:

  • Kunnskap og teknologi
  • God forvaltning
  • Globalt lederskap for rene og rike hav
  • Næringsutvikling

– De nye temasidene på hav vil vise frem både det sterke næringslivsperspektivet som regjeringen har, samtidig som det klart viser at vi som land tar en offensiv internasjonal posisjon når det gjelder hav, sier Isaksen.

De nye sidene favner derfor nyheter fra hele regjeringen på hav. Særlig vil Statsministerens kontor, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet, Olje og energi departementet, Klima og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet ofte ha nyheter om hav.   Temasidene har nyheter, temainndeling, det store bildet, aktuelle dokumenter og ressurser og ikke minst abonnementsmulighet for den som vil følge nyheter på hav.

Til toppen