Presseinvitasjon: Sivilforsvarets fremtid

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samfunnet er i konstant endring og dette har medført nye og endrede oppgaver for Sivilforsvaret de siste årene. I mars i år fikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å gjennomføre en Sivilforsvarsstudie. Dette skal blant annet gi nødvendig grunnlag for den politiske diskusjonen om hvilket sivilforsvar og sivile beskyttelsestiltak Norge skal ha i fremtiden.

Torsdag mottar Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen rapporten.

Pressen er hjertelig velkommen

Tid: Torsdag 14. juli kl. 1300

Sted: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug torg 4a

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry, tlf. 91883568