Sjøtrafikksentralen i Brevik: Statssekretær Jóhannesson møtte lokale politikere, næringsliv og organisasjoner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Regjeringen skal i år legge fram en stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Målet vårt er å redusere risikoen for og konsekvensene av ulykker i sjøtransporten. Som en del av arbeidet skal vi vurdere Kystverkets faglige råd om sjøtrafikksentralene.

Det sier statssekretær Reynir Jóhannesson i forbindelse med et møte i dag i Samferdselsepartementet der sjøtrafikksentralen i Brevik i Telemark var ett av temaene.

Som en del av arbeidet med stortingsmeldingen har Kystverket vurdert om dagens organisering av sjøtrafikksentralene gir best sikkerhet og kostnadseffektivitet, eller om det finnes rom for forbedringer. Utredningen omfatter alle Kystverkets sjøtrafikksentraler, også sjøtrafikksentralen i Brevik. Det er lokalt i gitt uttrykk for at sjøtrafikksentralen i Brevik bør bestå.

- Jeg har i dag møtt politikere, lokalt næringsliv, fagorganisasjoner og Kystverket for å høre deres synspunkter på sjøtrafikksentralen i Brevik, for å sikre at saken er så godt belyst som mulig før vi gjør vår vurdering. Slike møter er alltid nyttige, og jeg tar med meg videre de innspillene som kom i dag, sier Jóhannesson.

- Vi vurderer nå Kystverkets utredning og faglige råd. Utgangspunktet er at sjøtrafikksentralene er viktige. De skal bidra til effektiv trafikkavvikling, og oppdage og avverge potensielt farlige situasjoner slik at liv, helse og miljø sikres. Det er en forutsetning at en eventuell omorganisering ikke fører til svekket sjøsikkerhet.


Sjøtrafikksentralene


• I Norge er det opprettet fem sjøtrafikksentraler for overvåking og kontroll med skipstrafikk og annen ferdsel i områder der trafikken representerer en særskilt risiko.
• Sjøtrafikksentralene er lokalisert i Vardø, Fedje, Kvitsøy, Brevik og Horten. Med unntak av sjøtrafikksentralen i Vardø, er tjenesten brukerfinansiert.
• Overvåkingen fra sjøtrafikksentralene har til hensikt å avdekke hendelser og avvik fra sikker seilas, slik at nødvendige sjøsikkerhets- og beredskapstiltak raskt kan iverksettes ved behov.
• Sjøtrafikksentralene organiserer skipstrafikken i sine tjenesteområder, kontrollerer at seilingsreglene og de internasjonale sjøveisreglene følges og gir skipstrafikken opplysninger av betydning for sikker seilas.

Flere bilder fra møtet på Flickr