Sjøvold og Sæverud fortsetter som politimestre

Hans Sverre Sjøvold og Ole Bredrup Sæverud ble i statsråd i dag åremålsutnevnte for seks nye år til politimester i henholdsvis Oslo politidistrikt og Troms politidistrikt.

–  Som toppledere i politiet har politimesterne en sentral rolle i å forme fremtidens politi, og ikke minst viktige lederoppgaver i den pågående endringsprosessen i politiet. Når Hans Sverre Sjøvold og Ole Bredrup Sæverud fortsetter som politimestre i  Oslo og Troms, sikrer vi kontinuitet i endringsarbeidet i disse politidistriktene Jeg er derfor glad for at Sjøvold og Sæverud fortsatt skal lede sine politidistrikter på den gode måten de har gjort frem til nå, sier justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara.

Hans Sverre Sjøvold (60) har vært politimester i Oslo politidistrikt siden 2012. Han er cand. jur. I tillegg har han gjennomført Politiskolen og en Master of Management ved Handelshøyskolen BI. Sjøvold har tidligere blant annet vært avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet, sjef for Politihøgskolen, politimester i Vestfold politidistrikt og assisterende politidirektør i Politidirektoratet.

Ole Bredrup Sæverud (46) har vært politimester i Troms politidistrikt siden 2012. Han er cand. jur. Sæverud har tidligere blant annet vært politiadjutant og politiadvokat i Troms politidistrikt, og statsadvokat og førstestatsadvokat/embetsleder ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Til toppen