Sju tømmerkaier er invitert videre

De sju som Landbruksdirektoratet inviterer til å utarbeide fullstendig søknad om tømmerkaitilskudd er Lierstranda i Buskerud, Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordaland, Fjaler i Sogn og Fjordane og Risøyhavn i Nordland. Kaiene har et totalt investeringsbehov på nær 110 millioner kroner og et tilskuddsbehov på over 80 millioner kroner

- Denne regjeringa har dobla satsinga på infrastruktur for å auke lønnsemda i skognæringa. Eg er glad for at Landbruksdirektoratet er i gang med å få inn nye kvalifiserte prosjekt, og at vi no går vidare i arbeidet med å bygge ut tømmerkaier slik at vi kan ta ut enda meir virke, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Tilskudd gis til utbygging og oppgradering av tømmerkaier.

I statsbudsjettet for 2017 er det lagt opp til at det kan benyttes 75 millioner kroner til tømmerkaier, hvorav 29 millioner kroner skal brukes i områder med sysselsettingsutfordringer.

Interessen for midler til tømmerkaier er fortsatt stor og tilskuddsbehovet for de 14 innsendte skissene er betydelig større enn bevilgningen i 2017. For de prioriterte skissene oppfordres søkerne til å redusere tilskuddsbehovet blant annet ved å finne annen finansiering. Hvis dette ikke skjer må søkerne være forberedt på at noen ikke får tildelt midler eller at tilskuddsandelen reduseres.

Frist for endelig søknad er 15. august 2017.

Til toppen