Sju tømmerkaier er invitert videre

De sju som Landbruksdirektoratet inviterer til å utarbeide fullstendig søknad om tømmerkaitilskudd er Lierstranda i Buskerud, Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordaland, Fjaler i Sogn og Fjordane og Risøyhavn i Nordland. Kaiene har et totalt investeringsbehov på nær 110 millioner kroner og et tilskuddsbehov på over 80 millioner kroner

- Denne regjeringa har dobla satsinga på infrastruktur for å auke lønnsemda i skognæringa. Eg er glad for at Landbruksdirektoratet er i gang med å få inn nye kvalifiserte prosjekt, og at vi no går vidare i arbeidet med å bygge ut tømmerkaier slik at vi kan ta ut enda meir virke, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Tilskudd gis til utbygging og oppgradering av tømmerkaier.

I statsbudsjettet for 2017 er det lagt opp til at det kan benyttes 75 millioner kroner til tømmerkaier, hvorav 29 millioner kroner skal brukes i områder med sysselsettingsutfordringer.

Interessen for midler til tømmerkaier er fortsatt stor og tilskuddsbehovet for de 14 innsendte skissene er betydelig større enn bevilgningen i 2017. For de prioriterte skissene oppfordres søkerne til å redusere tilskuddsbehovet blant annet ved å finne annen finansiering. Hvis dette ikke skjer må søkerne være forberedt på at noen ikke får tildelt midler eller at tilskuddsandelen reduseres.

Frist for endelig søknad er 15. august 2017.