Skal diskutere fiskekvoter

Det avholdes ministerrådsmøte for landbruks- og fiskeriministre i Brussel 14. – 16. desember 2009. Et av de største punktene på dagsorden er kvoter for EUs fiskere i 2010. Fiskeriråd Paul Oma ved EU-delegasjonen oppsummerer agendaen.

Som en ser av saklisten her er det kun én fiskerisak på dagsorden for fiskeri- og lanbruksrådsmøtet, men den er til gjengjeld stor og vil bli diskutert på hele mandagen 14. desember. Punktet på dagsorden omhandler fastsettelse av TAC- og kvoteforordningen for 2010. Det vil si fastsettelse av fiskemulighetene for EUs fiskere i alle farvann unntatt Østersjøen og Svartehavet (de er fastsatt tidligere) i 2010.

Kvoter i Nordsjøen og Skagerrak

Av spesiell interesse for Norge er det å følge med på hvordan fiskeriministrene fastsetter EUs kvoter i Nordsjøen og Skagerrak sett i lys av at det ikke ble oppnådd enighet mellom Norge og EU i forhandlingene.

 

I forhandlingene som ble brutt i Bergen denne uken var Norge og EU stort sett enige om alle kvotene på fellesbestandene i Nordsjøen og Skagerrak, og det blir spennende å se om det er dette nivået ministrene legger til grunn for kvotene for 2010.

 

En kan jo frykte at det blir fattet politiske kompromisser i Rådet som kan gjøre forhandlingene mellom Norge og EU enda vanskeligere også på dette punktet når (eller hvis) de gjenopptas en gang i 2010.

 

Kvotebyttet

Når (eller hvis) forhandlingene mellom Norge og EU gjenopptas en gang i 2010, så er det av stor viktighet for å oppnå en avtale hvilke muligheter EU har til å gi Norge kvoter i EU-sonen og ved Grønland.

 

Dermed må EU i denne omgang sette til side kvanta av viktige fiskeslag (blant annet kolmule, tobis, reker, lange og brosme med mer) slik at de har handlingsrom i forhandlingene med Norge. Hvis de fordeler kvotene som de hadde ment som betaling for torsken i NØS til medlemslandene, så har de (og vi) enda større problemer i vente.

 

Som kjent var Norge og EU så og si enige om kvotebyttet da bruddet var en realitet, men det er sikkert mange medlemsland som nå ønsker tilgang til de kvotene som var ment for Norge.

 

Tekniske regler

Nytt av året er at det tekniske regelverket (vilkårene for å fiske kvotene) ikke er en del av TAC- og kvoteforordningen. Disse er nå gjenstand for medbestemmelsesprosedyre.

 

På forrige rådsmøte vedtok ministrene en nødløsning, og forlenget virketiden for årets tekniske reguleringer frem til 30. Juni 2011 i påvente av at EP og Rådet skal kunne vedta noe permanent. Som kjent misslyktes Rådet i sitt forsøk på å vedta permanent regelverk på dette området i november.

Det avholdes ministerrådsmøte for landbruks- og fiskeriministre i Brussel 14. – 16. desember 2009. Et av de største punktene på dagsorden er kvoter for EUs fiskere i 2010. Fiskeriråd Paul Oma ved EU-delegasjonen oppsummerer agendaen.

Som en ser av saklisten her er det kun én fiskerisak på dagsorden for fiskeri- og lanbruksrådsmøtet, men den er til gjengjeld stor og vil bli diskutert på hele mandagen 14. desember. Punktet på dagsorden omhandler fastsettelse av TAC- og kvoteforordningen for 2010. Det vil si fastsettelse av fiskemulighetene for EUs fiskere i alle farvann unntatt Østersjøen og Svartehavet (de er fastsatt tidligere) i 2010.

Kvoter i Nordsjøen og Skagerrak

Av spesiell interesse for Norge er det å følge med på hvordan fiskeriministrene fastsetter EUs kvoter i Nordsjøen og Skagerrak sett i lys av at det ikke ble oppnådd enighet mellom Norge og EU i forhandlingene.

 

I forhandlingene som ble brutt i Bergen denne uken var Norge og EU stort sett enige om alle kvotene på fellesbestandene i Nordsjøen og Skagerrak, og det blir spennende å se om det er dette nivået ministrene legger til grunn for kvotene for 2010.

 

En kan jo frykte at det blir fattet politiske kompromisser i Rådet som kan gjøre forhandlingene mellom Norge og EU enda vanskeligere også på dette punktet når (eller hvis) de gjenopptas en gang i 2010.

 

Kvotebyttet

Når (eller hvis) forhandlingene mellom Norge og EU gjenopptas en gang i 2010, så er det av stor viktighet for å oppnå en avtale hvilke muligheter EU har til å gi Norge kvoter i EU-sonen og ved Grønland.

 

Dermed må EU i denne omgang sette til side kvanta av viktige fiskeslag (blant annet kolmule, tobis, reker, lange og brosme med mer) slik at de har handlingsrom i forhandlingene med Norge. Hvis de fordeler kvotene som de hadde ment som betaling for torsken i NØS til medlemslandene, så har de (og vi) enda større problemer i vente.

 

Som kjent var Norge og EU så og si enige om kvotebyttet da bruddet var en realitet, men det er sikkert mange medlemsland som nå ønsker tilgang til de kvotene som var ment for Norge.

 

Tekniske regler

Nytt av året er at det tekniske regelverket (vilkårene for å fiske kvotene) ikke er en del av TAC- og kvoteforordningen. Disse er nå gjenstand for medbestemmelsesprosedyre.

 

På forrige rådsmøte vedtok ministrene en nødløsning, og forlenget virketiden for årets tekniske reguleringer frem til 30. Juni 2011 i påvente av at EP og Rådet skal kunne vedta noe permanent. Som kjent misslyktes Rådet i sitt forsøk på å vedta permanent regelverk på dette området i november.

Til toppen