Endringer i bioteknologiloven på høring:

Skal gi mer forskning og bedre behandling

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Bioteknologiloven skal moderniseres for å gjøre det enklere å ta i bruk nye behandlingsmetoder og forske på gener. Nå sendes forslagene på høring.

- Mulighetene blir stadig flere og stadig større. Utfordringene blir stadig flere og stadig større. Derfor er det viktig å evaluere og modernisere bioteknologiloven. Vi gjør begge deler. Det vil gi pasientene bedre behandling og fagfolkene mulighet til å utvikle bedre behandlingsmetoder, sier helseminister Bent Høie.

I høringsnotatet foreslås det at reglene for genforskning og bruk av genetiske undersøkelser i helsetjenesten forenkles. Det skal bli lettere å bruke genetiske undersøkelser i pasientbehandlingen. Kravet om at genterapi bare kan brukes ved alvorlige sykdommer fjernes.  

Dagens lov krever at befruktede egg destrueres når de har vært lagret i fem år. I høringsnotatet foreslås det at dette kravet fjernes. Eggene kan lagres så lenge paret har behov for det.

Dagens lov gjør det bare mulig for kvinner som skal gjennom behandling som reduserer fruktbarheten å lagre egg og eggstokkvev. I høringsnotatet foreslås det at kvinner som mister fruktbarheten tidlig av andre grunner også skal få denne muligheten.

Dagens retningslinjer kan hindre bruk av samme sæddonor til flere barn i samme familie. I høringsnotatet foreslås det at retningslinjene endres slik at det blir lettere å benytte samme donor i en familie.

Dagens lov gir barn som har blitt til ved sæddonasjon rett til å vite donors identitet når de fyller 18 år. I høringsnotatet foreslås det at barna skal få rett til dette når de fyller 15 år.

Dagens lov innebærer at legen vurderer omsorgsevnen til paret som søker assistert befruktning, uten å ha kunnskap om de har begått straffbare handlinger. I høringsnotatet foreslås det at alle par som søker assistert befruktning skal legge fram en barneomsorgsattest der det skal stå om de har vært siktet, tiltalt eller dømt for alvorlige straffbare forhold.

I dagens lov finnes det ingen øvre aldersgrense for assistert befruktning, men i lovens forarbeider står det at kvinnen bør være mellom 25 og 40 år. I høringsnotatet foreslås en øvre aldersgrense på 45 år for å hindre at behandlingen gis til stadig eldre kvinner.

Les høringsnotatet. Høringsfristen er 2.september.