Skal løfte den digitale kompetansen

(Oslo 18. desember) Både regjeringen og Telenor håper at alle som får flate, digitale pakker under treet i år, lærer seg å bruke dem. Nå lanseres flere tiltak for å øke befolkningens digitale kompetanse.

Selvbetjeningsløsninger, digital postkasse og nettløsninger skal gi en enklere hverdag for folk flest. Men minst 270.000 nordmenn trenger hjelp for å bli digitale borgere.

- Når vi digitaliserer offentlige tjenester er det viktig at alle innbyggere kan bli med. Vi vil samarbeid med både private og frivillige aktører som kan bidra til dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tall fra Telenor at rundt en million av deres smarttelefon- eller nettbrettkunder ikke er aktive nettsurfere. Nå starter teleselskapet opp en serie med nybegynnerkurs for smarttelefon og nettbrett over hele Norge. Telenors ambisjon er at 500.000 skal styrke sin digitale kompetanse i løpet av de neste tre årene.

Hoppe over det digitale gjerdet

I 2015 starter han et program for digital deltagelse og kompetanse i befolkningen. Myndighetene skal i samarbeid med private aktører og frivillige organisasjoner satse målbevisst på digitaliseringen av samfunnet, og offentlig sektor spesielt. Større kompetanseaktiviteter i regi av offentlig, privat og frivillig sektor skal samordnes slik at ressursbruken blir mer effektiv, og flest mulig av får et tilbud om å bli aktive digitale deltakere.

- Det offentlige og næringslivet har mange sammenfallende interesser i å hjelpe befolkningen med å hoppe over det digitale gjerdet. Det er viktig for oss at alle innbyggerne har mulighet til å delta digitalt, sier Sanner.

500 kurs i 2015

Telenor har allerede arrangert 30 nybegynnerkurs og vil i 2015 arrangere rundt 500 kurs over hele Norge. I dag ble satsingen lansert med moderniseringsministeren på Aker Brygge.

- Vi ser at nordmenn er interessert i den nye teknologien og de fleste kjøper seg smarttelefoner og nettbrett, men det er faktisk så mange som en million av våre kunder som ikke utnytter mulighetene som ligger i dagens teknologi. Derfor satser vi nå stort med 500 kurs over hele Norge der hvor vi kundesentre eller Telenorbutikker, sier administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge.

 

Kontakt: KMDs pressetelefon 22 24 25 00

Til toppen