Skal markere vaksinasjon av eldre med måltid

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til en tilskuddsordning for kommuner som samarbeider med restauranter om å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre. Dette skal skje etter at de eldre har fått koronavaksine, og blir en viktig markering for mange av at pandemien endelig nærmer seg slutten. Målet er å hindre ensomhet og samtidig støtte restaurant- og taxinæringen.

På grunn av pandemien er mange sårbare eldre mer alene enn noen gang tidligere, og opplever isolasjon og ensomhet.

– Med denne ordningen vil regjeringen bidra til at eldre igjen kan være del av et sosialt fellesskap etter at vaksinasjonen er gjennomført. Tiltaket er også et håndslag til restaurant- og taxinæringen som har vært hardt rammet under koronapandemien. Forhåpentligvis kan dette bidra til å få i gang aktiviteten hos dem, slik at de kan få folk raskere tilbake på jobb, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I Mandal har de allerede en ordning der flere restauranter serverer utvalgte retter til 120 kroner til eldre på dagtid. I tillegg bidrar taxinæringen med kjøring til og fra spisestedet.

– Det er flott at Mandal har gått foran og erfart at slike tiltak gir gode opplevelser for de eldre. Jeg oppfordrer andre kommuner til å følge Mandals eksempel. Tiltaket er også i tråd med satsingene i regjeringens kvalitetsreform - Leve hele livet, sier Bent Høie.

Midlene fra tilskuddsordningen skal bidra til å dekke kommunenes arbeid med å organisere restaurantbesøk for hjemmeboende eldre, inkludert transport for de som har behov for det. Restaurantnæringen og taxinæringen vil også få dekket kostnadene ved å delta i dette samarbeidet. Det legges vekt på at kommunene samarbeider med frivillige lag og foreninger i tillegg til det lokale næringslivet. Tiltaket må gjennomføres i tråd med smittevernsfaglige anbefalinger.

I statsbudsjettet for 2021 er det allerede bevilget 325 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre, til sosialt fellesskap, økt aktivitet og deltakelse, samt 75 millioner kroner til helsefrivillighet.