Skal redusere utslippene av klimagassene HFK

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Lars Andreas Lunde deltar på forhandlingene under Montrealprotokollen som foregår i Wien denne uken. Det er nedfasing av de sterke klimagassene HFK (hydrofluorkarboner) som diskuteres.

- En avtale om HFK-nedfasing er det viktigste og mest konkrete vi kan gjøre internasjonalt i 2016 for å følge opp Parisavtalen, sier Lunde.

HFK-gassene står i dag for om lag en prosent av globale klimagassutslipp, men er de klimagassene som har den største utslippsveksten. Ved å stoppe denne voldsomme veksten kan vi unngå så mye som en halv grad global oppvarming innen slutten av dette århundre, sier statssekretæren.

Forhandlingene i Wien foregår til og med lørdag. Landene vil møtes igjen i Kigali i oktober, hvor målet er at man skal vedta et nedfasingsregime for HFK.

- Norge jobber for en så ambisiøs avtale som mulig, sier Lunde.

 

Fakta om Montrealprotokollen og HFK-gasser

Montrealprotokollen blir ofte omtalt som verdens mest effektive internasjonale miljøavtale. Alle land har ratifisert avtalen og forpliktet seg til å fase ut bruken av de ozonødeleggende stoffene.

FNs miljøprogram har beregnet at mengden ozonreduserende gasser i stratosfæren i år 2050 ville vært fem ganger større enn i dag uten Montrealprotokollen. Dette ville ført til svært sterk UV-B stråling som ville ha forårsaket millioner hudkrefttilfeller.

Klimagassene HFK er i stor grad tatt i bruk som erstatningsstoffer for de ozonødeleggende gassene som er blitt faset ut under Montrealprotokollen. Gassene brukes i hovedsak i fryseanlegg, klimaanlegg, varmepumper og isolasjonsskumobale klimagassutslipp, men er de klimagassene som har den største utslippsveksten. Ved å stoppe denne voldsomme veksten kan vi unngå så mye som en halv grad global oppvarming innen slutten av dette århundre.