Skal rydde opp i gruveavfall

-Det er ikke aktuelt for regjeringen å overprøve NOAHs beslutning, sier næringsminister Monica Mæland.

Statens strålevern har bedt Nærings- og fiskeridepartementet gjøre nødvendige tiltak for å hindre radioaktiv forurensning fra den tidligere virksomheten ved Søve gruver i Telemark.

- Vårt ansvar er å rydde opp rundt Søve gruver, og det skal vi gjøre. Men vi kommer ikke til å deponere farlig avfall i Oslofjorden som kan være til skade for mennesker, dyr eller miljøet, sier Mæland.

Miljøtiltakene vil blant annet innebære at avfallet fjernes og lagres i godkjent deponi. Nærings- og fiskeridepartementet har vært i dialog med avfallshåndteringsselskapet NOAH for å høre om de vil kunne motta massene.

 - Dersom NOAH på faglig grunnlag mener at det ikke er forsvarlig å deponere massene på Langøya, vil vi selvsagt ikke kreve at NOAH skal ta imot massene, sier Mæland.

Departementet har satt i gang et oppdrag om å analysere massene. Informasjonen vil være viktig uansett hvor massene til slutt skal deponeres.

- NOAH har fått de nødvendige tillatelsene fra Statens strålevern til å kunne motta de lavradioaktive massene fra Søve. Vi forholder oss likevel til at NOAH ikke ønsker å ta imot avfallet, sier Mæland.

- Staten må ta ansvar for dette avfallet og finne gode løsninger for hvordan det kan lagres. Vi har derfor bedt om en vurdering av avfallet, som vi vil motta høsten 2015.

Om Søve gruver

Statsaksjeselskapet Norsk Bergverk drev utvinning av metallet Niob ved Søve i Nome kommune i Telemark i perioden 1953 til 1965. Virksomheten førte til forurensning av jord og en oppsamling av lavradioaktive stoffer. Nærings- og fiskeridepartementet har påtatt seg å betale og gjennomføre oppryddingen.

 

Til toppen