Skal se på reglene om foretaksstraff og korrupsjon

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt advokat Knut Høivik om å vurdere en revisjon av reglene om foretaksstraff og korrupsjonslovgivningen.

– Det er svært viktig at samfunnet er i stand til å bekjempe korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet på en effektiv og rettssikker måte, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Hjemmelen for foretaksstraff ble innført i 1991. Utviklingen siden da tilsier at det er behov for en helhetlig evaluering og revisjon av reglene om foretaksstraff. På samme måte er det også grunn til å vurdere en tydeligere og mer effektiv korrupsjonslovgivning.

– Denne innsatsen er høyt prioritert av regjeringen. Det er meget viktig at vi har de nødvendige virkemidlene for å avdekke og forhindre slike lovbrudd. Jeg takker advokat Knut Høvik for at han har tatt på seg dette oppdraget, sier Wara.

Målet med utredningen er å evaluere behovet for å styrke foretaksstraffens preventive virkning og gjennomføring av Norges internasjonale forpliktelser innenfor strafferettens system, samtidig som grunnleggende rettsstatsprinsipper som forutberegnelighet og rettssikkerhet ivaretas. Innenfor disse rammene skal det ses på mulighetene for å utvikle foretaksstraffinstituttet som et mer fleksibelt virkemiddel for å avdekke og forhindre at det begås lovbrudd i virksomheten, og styrke korrupsjonslovgivningen. 

Advokat Knut Høivik er partner i advokatfirmaet Schjødt, har skrevet doktorgrad om foretaksstraff, og har tidligere vært ansatt som advokat i Statoil. Han har erfaring med reglene om foretaksstraff og korrupsjonslovgivningen fra både akademisk og praktisk arbeid.

– Jeg ser frem til å gå i gang med dette viktige og spennende arbeidet, sier Høivik.

Utredningen følger opp blant annet Stortingets anmodningsvedtak 23. mars 2017 om utvidet ansvar for korrupsjonshandlinger. Utredningen skal etter planen foreligge i januar 2020, og vil deretter bli sendt på en alminnelig høring.

Mandat for utredning av reglene om foretaksstraff og korrupsjon (pdf)

Til toppen