Skal sikre variasjon i norsk skog

En skog med trær av ulik størrelse er positivt for planter og dyr som lever i skogen. Forskerne i Landsskogtakseringen i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har kartlagt i hvilke skogtyper variasjonene er å finne.

I en ny rapport fra Landsskogtakseringen, har forskere i NIBIO kartlagt i hvilke skogtyper det er vanligst å finne en sammensetning av store, mellomstore og små trær noenlunde jevnt fordelt på samme areal. En såkalt fleretasjet skogstruktur.

Skog.
Skog. Foto: Landbruks- og matdepartementet

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, er verdens største skogsertifiseringssystem med medlemsland rundt om i hele verden. I henhold til sertifiseringskravene i norsk PEFC skogstandard, skal skogbruket ivareta eller legge til rette for en fleretasjet skogstruktur på deler av skogarealet, slik som i kantsoner mot vann, vassdrag og myr. En flersjiktet skogstruktur er vurdert som mer attraktiv, både for folk og dyr.

Landsskogstakseringen ble startet opp i 1919. Norge var da det første landet som startet systematisk taksering for å sikre bærekraftig forvaltning av skogen.

Til toppen