Skal være enkelt å leie ut til flyktninger

Det er ikke så vanskelig å leie ut til flyktninger som det hevdes i et innlegg i Bergens Tidende.

Når enkeltpersoner ønsker å legge til rette for at flyktninger skal få leie bolig, er det trist å lese at de stanger hodet mot byråkrati og regelverk. Heldigvis er ikke regelverket så vanskelig. Det skal være enkelt å leie ut deler av boligen sin.

I innlegget "Velkommen til Norge! Særlig." i Bergens Tidende 9. januar hevdes det at regelverket utelukker en rekke fullgode boliger for flyktninger. Kvinnen som ønsker å leie ut hybelen i kjelleren sin har fått opplyst av Bergen kommune at statlige krav bestemmer at hybelen må være minst 35 kvadratmeter pluss bodplass for å kunne leies ut. For at leietakeren skal få innvilget bostøtte fra Husbanken, sier kommunen at hybelen må ha egen inngang, eget kjøkken og bad, samt være registrert som en egen utleieenhet på adressen. Uten bostøtte har ikke den unge flyktningen fra Syria mulighet til å leie hybelen. Bergen kommunes omtale av regelverket er ikke riktig. Jeg ønsker derfor å gi noen kommentarer. Jeg vil understreke at jeg kun er kjent med denne saken gjennom opplysningene i leserinnlegget.

Jeg vil først benytte anledningen til å gi ros til kvinnen som vil hjelpe. Det er flott at du engasjerer deg for å gjøre livet enklere for flyktninger som kommer til Norge. For å møte utfordringene med bosetting av flyktninger er vi avhengige av at privatpersoner som deg bidrar. Dette er også nødvendig for en vellykket integrering. Det er derfor trist at du opplever at byråkrati og regler skaper vanskeligheter.

Husbankens bostøtteregler stiller ikke krav til areal
Bostøtteregelverket stiller ikke særskilte krav til boligens areal. Slike krav fantes i regelverket frem til 2009. Det kreves i dag at boligen har egen inngang, bad og toalett og at den gir mulighet til hvile og matlaging. Det kreves videre at den er godkjent som bolig og at arealet er godkjent som boligareal. Boligen trenger ikke å være registrert som en selvstendig enhet i matrikkelen. Dette framgår tydelig i Husbankens veileder i regelverk for bostøtte. Det er kommunens ansvar å kontrollere at boligkravene er oppfylt.

Bygningsregelverket stiller ikke krav ved utleie
Plan- og bygningslovgivningen regulerer ikke utleie, og har ingen egne krav til utleieboliger. Så lenge arealet er godkjent som boligareal, kan det leies ut. Dette regelverket oppstiller heller ingen krav til hvor stor en boenhet må være. Jeg er kjent med at enkelte kommuner stiller plankrav til minstestørrelse for boenheter, men slike krav gjelder vanligvis kun ved oppføring av nye boliger.

Nye bestemmelser skal gjøre det enklere å leie ut
Regjeringen har nettopp gjort det enklere og billigere å tilpasse boligen etter egne behov, og legge til rette for utleie. Vi gjør det også enklere å gjøre om en kjeller til kjellerstue, eller et loft til et arbeidsværelse. Før var dette ofte svært kostbart og i mange tilfeller nesten umulig. Færre krav vil gi flere utleieleiligheter og større frihet for folk flest. Endringene betyr i praksis at du som boligeier ikke trenger å oppfylle alle krav til bl.a. energi, tilgjengelighet, radon og dagslys dersom du tar i bruk kjelleren din til for eksempel soverom eller velger å leie ut. Jeg vil understreke at dagens krav til sikkerhet fortsatt gjelder.

Jeg håper at forskriftsendringene fører til at flere kan leie ut deler av sin egen bolig. Flere hybler og utleieboliger vil gjøre det enklere og rimeligere for alle som er på leting etter et sted å bo.