Skandinavisk samarbeid om infrastruktur

Av Kjersti Varpe Nørgaard, EU-delegasjonen

Fylkesordfører Anette Solli i Akershus deltok nylig på et seminar i Europaparlamentet om regionalt og europeisk samarbeid om infrastruktur, hvor blant annet viktigheten av togstrekningen Oslo-Gøteborg ble framhevet.

Onsdag 8. januar ble seminaret «Scandinavian Cross-border Cooperation for Infrastructure» arrangert i Europaparlamentet. Foto: Kjersti Varpe Nørgaard, EU-delegasjonen

Fylkesordfører Anette Solli i Akershus deltok nylig på et seminar i Europaparlamentet om regionalt og europeisk samarbeid om infrastruktur, hvor blant annet viktigheten av togstrekningen Oslo-Gøteborg ble framhevet.

Onsdag 8. januar ble seminaret «Scandinavian Cross-border Cooperation for Infrastructure» arrangert i Europaparlamentet. Et særlig fokus under seminaret var regionen Gøteborg-Oslo, hvor et infrastruktursamarbeid mellom svenske og norske lokale og regionale myndigheter er godt etablert.

«Åttemillionerbyen»
Gøteborg-Oslo er en viktig strekning i prosjektet COINCO North II, The Scandinavian 8 Million City, som finansieres gjennom EU-programmet Interreg. Norge både deltar i og bidrar til finansieringen av programmet. Prosjektet refereres gjerne til som «åttemillionerbyen» ettersom åtte av Skandinavias 19,5 millioner innbyggere bor i regionen. Det har som målsetting å binde Oslo, Gøteborg, Malmø og København sammen til en sammenhengende innovasjons- og arbeidsmarkedsregion.

Blant innlederne på seminaret var representanter fra Gøteborg-Oslo-samarbeidet, Europaparlamentet og Europakommisjonen. Seminaret ble organisert av Gøteborgs Europakontor, Region Västra Götaland og Osloregionens Europakontor.

I Brussel for å skape større bevissthet
Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, forteller at hun og de andre partene i Gøteborg-Oslo-samarbeidet er i Brussel for å skape større bevissthet rundt behovet for å styrke utbyggingen av doble togspor internt i byregionene og muligheten for å få hurtigtog fra Oslo via Gøteborg til København. Solli er positiv til utviklingen både i Norge og i EU. Hun har store forhåpninger til det videre samarbeidet og utviklingen av «åttemillionerbyen».

– Vi har et veldig godt samarbeid med de andre partnerne i Gøteborg-Oslo-samarbeidet og ser at ting ligger bedre til rette enn noen gang. Så nå må vi smi mens jernet er varmt, sier Solli.

Transeuropeisk kjernenettverk
Desirée Oen, medlem av transportkommissær Siim Kallas’ kabinett, understreket viktigheten av et transeuropeisk transportnettverk for å styrke det indre marked.

– Europakommisjonens målsetting er få implementert et Europeisk kjernenettverk innen 2030. I dette nettverket er Oslo-Malmø-linjen en viktig del av transportkorridoren fra Skandinavia til Middelhavet, forklarte hun.

Hun fortalte at Europakommisjonen er klar for å delta i finansieringen av infrastrukturprosjekter.

– Nå er det opp til medlemslandene å gjøre sin del og komme med konkrete prosjektforslag, sa hun.

Oen fortalte også at Europakommisjonen aktivt støtter prosjekter i Skandinavia. Dette ble bekreftet av europaparlamentariker Anne E. Jensen fra Danmark:

– Skandinaviske land er gode på å komme opp med seriøse prosjekter som kvalifiserer til EU-finansiering, sa hun.

Flere arbeidsmuligheter
Ordfører Anneli Hulthén i Gøteborg understrekte at med store areal og liten befolkning har landene i Skandinavia mer å tilby sammen enn alene.

– Vi i Gøteborg-Oslo-samarbeidet mener at en bedre infrastruktur vil skape større fleksibilitet og flere arbeidsmuligheter i regionen. Fordi vi kan snakke sammen selv om vi bruker vårt eget morsmål, er arbeidsmarkedet lettere i Skandinavia enn mange andre steder, forklarte hun.

Hun vektla at regionens beliggenhet i nord, fjernt fra resten av Europa, gjør behovet for bedre infrastruktur særdeles viktig for å knytte Skandinavia til resten av fastlands-Europa.  

– Vi ønsker ikke å stoppe i København, men å utvikle nettverket videre nedover i Europa, sa hun.

Mer informasjon:
Les mer om Gøteborg-Oslo-samarbeidet.
Les mer om hvordan Norge samarbeider med EU på områdene transport og regionalpolitikk.  

 

Til toppen