Skattedirektoratet har utredet en endret kontorstruktur for Skatteetaten og har i dag oversendt en rapport til Finansdepartementet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Skattedirektoratet ønsker å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte med en god kontorstruktur.

Finansdepartementet har gitt Skattedirektoratet i oppdrag å utrede et forslag til ny kontorstruktur i Skatteetaten. Departementet la i oppdraget til grunn at forslaget samlet sett må opprettholde en god regional fordeling av arbeidsplassene, samtidig som det måtte legges vekt på at kontorene skal ha sterke og gode fagmiljøer. Skattedirektoratet anbefaler i rapporten at antall kontorenheter reduseres fra dagens 107 til 53.

Finansdepartementet vil nå, i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vurdere Skattedirektoratets forslag.

Les rapporten her