Skipsfart i Arktis

Fremtidige muligheter for økt skipsfart langs den nordlige sjøruten var tema da Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte workshop om skipsfart i Arktis onsdag 22. januar på Framsenteret i Tromsø.

Fremtidige muligheter for økt skipsfart langs den nordlige sjøruten var tema da Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte workshop om skipsfart i Arktis onsdag 22. januar på Framsenteret i Tromsø. Arrangementet fant sted i forbindelse med nordområdekonferansen Arctic Frontiers (19.-24. januar).

Arctic Frontiers er en sentral arena for diskusjoner rundt arktiske spørsmål og samler representanter fra akademia, politikk og det sivile samfunn. I overkant av tusen  delegater fra 31 land deltok under den fem dager lange konferansen. Maritime utfordringer var ett av hovedtemaene for årets konferanse.

I tillegg til Arctic Frontiers’ konferanseprogram, ble det også avholdt en rekke relaterte tilleggarrangement. Nærings- og fiskeridepartementets workshop om skipsfart i Arktis var ett av disse. Arrangementet samlet deltakere fra 12 nasjoner, både arktiske og ikke-arktiske land. Temaene som ble diskutert var transport av LNG langs den nordlige sjøruten på kort sikt og fremtidsutsiktene for  bulk- og containertrafikk på lengre sikt. Representanter fra Daewoo Shipbuilding, det russiske instituttet for isbryterteknologi, Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) og DnV GL var blant hovedtalerne. En oppsummering av worskhopen vil foreligge om kort tid.

Les mer om Arctic Frontiers og programmet for workshopen om shipping i Arktis her:

Til toppen