Historisk arkiv

Skjærgårdsskolen får ikke drive friskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet har i dag avslått anken fra Skjærgårdsskolen. Det betyr at Utdanningsdirektoratets vedtak om å trekke tilbake godkjenningen etter friskoleloven opprettholdes.

Skjærgårdsskolen får ikke drive friskole

Les det endelige vedtaket fra Utdannings- og forskningsdepartementet i klagesaken her. (Pdf-format).

Til toppen