Skjeggestad bru i Vestfold åpner for trafikk 28. juni

- Jeg er svært fornøyd med at Statens vegvesen har fått utført det nødvendige arbeidet for å kunne åpne nordgående bru for trafikk i begge retninger før fellesferien, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Jeg er imponert både over måten Holmestrand og Re kommuner har taklet denne situasjonen på og over trafikantenes tålmodighet. Det er utfordrende å få så mye trafikk kanalisert inn på lokale veier.

- Jeg synes også at Statens vegvesen har gjort en svært god jobb med å finne praktiske løsninger underveis samtidig som de har jobbet med gjenåpning av veien, først med den ene brua som åpner nå, så med full gjenoppbygging av den sørgående brua. Også Politiet fortjener ros for sitt gode bidrag i å sikre god trafikkutvikling, sier Solvik-Olsen. 

Det var 2. februar i år sørgående Skjeggestad bru kollapset som følge av utfyllings- og planeringsarbeid i området rundt brua. Det har vært utført en rekke undersøkelser i området, den skadde brua er sprengt og revet, og siden det ble klart at nordgående bru kunne brukes, har Statens vegvesen med sine entreprenører jobbet kontinuerlig for å legge til rette for trafikkåpning her. Nå er brua klar, med midtrekkverk mellom nordgående og sørgående felt. 

Prosjektering av ny sørgående bru pågår parallelt. Statens vegvesen regner med at arbeidet med bygging av den nye brua vil starte i september 2015 og at den vil stå ferdig til ferien 2016. 

Til toppen