Ny Skjeggestad bru i Vestfold på plass – åpnet med fire felt i dag

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et kvikkleireskred i februar i fjor førte til alvorlige skader på Skjeggestad bru på E18 ved Holmestrand i Vestfold. Sørgående bru måtte rives. På halvannet år har Statens vegvesen og deres entreprenører stabilisert grunnen og gjenreist brua. I dag åpnet samferdselsministeren den for trafikk i alle felt.


Samferdselsministeren foretok den offisielle åpningen sammen med regionvegsjef Kjell Inge Davik. (Foto: Jorun Sætre/Statens vegvesen)

- Jeg er svært glad på trafikantenes vegne for at sørgående bru nå er på plass og det igjen er fire felt å kjøre på. E18 gjennom Vestfold har stor trafikk, og enda større enn vanlig nå ved sommerutfarten. Det er særlig gledelig å kunne åpne brua til fellesferiestarten. Det er tidligere enn planlagt, og mange mennesker har stått på for å få dette til. Jeg vil rette en stor takk til dem.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag var med på markeringen av at den nye brua nå er på plass og åpen for trafikk.

Det var dramatisk da et kvikkleireskred 2. februar 2015 førte til at Skjeggestad bru kollapset. Sørgående bru måtte rives, mens fundamentet på nordgående bru måtte utbedres. E18 var stengt fram til juni 2015, og trafikken måtte gå på omkjøringsveier i Vestfold. Siden juni 2015 og fram til i dag, har trafikken gått i begge retninger på nordgående bru.

 - Statens vegvesen har gjort en svært god innsats for å sørge for bra trafikkavvikling, både da E18 var helt stengt og når det har vært trafikk i begge retninger på nordre løp. Etaten har også jobbet raskt og effektivt sammen med entreprenørene for å gjenreise sørgående bru, sier samferdselsministeren. 

- Det er dramatisk når en bru kollapser på denne måten. Det skal ikke skje, og det er nå gjort et grundig arbeid for å forhindre at noe sånt skal kunne skje igjen.