Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skjerper lovverk mot bombekjemikalier

Nå har ikke privatpersoner lenger mulighet til å skaffe seg kjemikalier som kan brukes til å lage bomber.

– Vi begrenser adgangen til å anskaffe bombekjemikalier og sørger for at toll og politi utveksler informasjon mer effektivt i disse sakene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Noen av tiltakene er et direkte resultat av oppfølgingen etter terroraksjonen 22. juli 2011.

Bedre informasjonsflyt mellom tollmyndigheter og politi: Endringer i tolloven gjør det mulig for tollmyndighetene å utlevere taushetsbelagt informasjon til politi- og påtalemyndighet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i flere saker.

Hevet strafferamme: Strafferammen i brann- og eksplosjonsvernloven er hevet til henholdsvis 2 og 6 år for de alvorligste overtredelsene av loven. Dette skjer gjennom en forskuttert ikrafttredelse av straffeloven 2005.

Endringene i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 og fastsettelse av ny forskrift betyr at Norge også gjennomfører EUs forordning om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver. Forskriften forbyr privatpersoners tilgang til bombekjemikalier og gir strengere krav til virksomheter som håndterer slike stoffer.

Mer informasjon hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Til toppen