Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skjerper lovverket for kjemikalier som kan brukes til å fremstille eksplosiver

Regjeringen fremmet i statsråd i dag proposisjon om endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005.

– Vi vil begrense adgangen til å anskaffe bombekjemikalier og sørge for at toll og politi utveksler informasjon mer effektivt i disse sakene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Enkelte av tiltakene er et direkte resultat av oppfølgingen etter terroraksjonen 22. juli 2011.

Privatpersoner skal ikke lenger ha tilgang til kjemikalier som kan brukes til å fremstille eksplosiver. Norge gjennomfører med denne lovendringen EUs forordning om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver.

Bedre informasjonsflyt mellom tollmyndigheter og politi: Det foreslås å endre tollovens regler om taushetsplikt slik at tollmyndighetene i flere saker kan utlevere taushetsbelagt informasjon til politi- og påtalemyndighet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Hevet strafferamme: Det foreslås videre å heve strafferammen i brann- og eksplosjonsvernloven til henholdsvis 2 og 6 år for de alvorligste overtredelsene av loven. Dette skjer gjennom en forskuttert ikrafttredelse av straffeloven 2005.

Andre endringer i brann- og eksplosjonsvernloven: Det foreslås i tillegg å etablere en plikt for kommuner til å evaluere hendelser, for å sikre det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet i brannvesenet. Videre foreslås det at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal kunne be om rapportering fra kommunen om alle ressurser, hendelser og evalueringer.

Til toppen