Skjønnsmidler til flomrammede kommuner på Vestlandet

-Vi har lyttet til kommunene og får nå raskt utbetalt midler til kommuner som ble rammet av flommen i høst, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler skjønnsmidler til flomrammede kommuner på Vestlandet som en første støtte til å håndtere utgifter etter flommen.

- Flommen på Vestlandet gjorde store skader og satte lokalsamfunnene på en stor prøve. Da vi møtte ordførerne i november var flere opptatt av at vi raskt måtte få utbetalt skjønnsmidler slik at de kan starte gjenoppbygging. Det har vi lyttet til, sier Sanner.

I slutten av oktober ble en rekke kommuner på Vestlandet rammet av flom. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk i begynnelsen av desember de første søknadene om skjønnsmidler etter flommen. Kommunene har sendt inn foreløpige kostnadsanslag på sine utgifter.

Lillehammer kommune har også hatt ekstraordinære utgifter etter at store nedbørsmengder skapte oversvømmelse og skade på kommunal infrastruktur i juli i år.

På bakgrunn av dette, har departementet nå tildelt skjønnsmidler på til sammen 91 millioner kroner til kommunene Odda, Voss, Kvam, Aurland, Lærdal og Lillehammer, som en første støtte. Midlene blir utbetalt til kommunene i slutten av desember.

Kommuner som rammes av flom og annen naturskade, kan få skjønnsmidler som en delvis kompensasjon for utgifter til håndtering av den akutte krisesituasjonen. Dette gjelder også utgifter knyttet til reparasjoner av kommunal infrastruktur, som veier, bruer og vann- og avløpsledninger.

Det vil ta noe lenger tid før de berørte kommunene får fullstendig oversikt over skadeomfanget og de ekstraordinære utgiftene etter flommen. Departementet vil derfor gi ytterligere kompensasjon på et senere tidspunkt.

Dette får kommunene utbetalt i desember:

  • Odda              51 800 000 kroner
  • Voss               13 350 000 kroner
  • Kvam               2 624 000 kroner     
  • Aurland          12 571 250 kroner
  • Lærdal              5 941 500 kroner
  • Lillehammer      5 000 000 kroner

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen