Skog 22

Skog 22 har hatt sitt første møte.

Strategigruppen for SKOG22 har hatt sitt første møte.

Gruppen er svært fornøyd med invitasjonen fra Regjeringen om å utvikle en samlet strategi for skog- og trenæringen i Norge. Strategigruppen peker på at utvikling av skog- og trenæringen som en framtidsrettet fornybar industri vil være et viktig bidrag for å løse klimautfordringene, lokalt og globalt.

Til toppen