Skogbrukets kostnader kartlagt

Skogbrukets kostnader er kartlagt, og viser at verdiskapingen i skogen er størst i skogfylkene på Østlandet. Hedmark er på topp.

Forskere ved Norsk institutt for skog og landskap har gått gjennom energiforbruk og kostnader ved de ulike arbeidsoppgaver som skogbruket består av. Resultatet er en fullstendig oversikt over alle innsatsfaktorene.

I rapporten som nå er utarbeidet defineres verdiskaping i et samfunnsøkonomisk perspektiv som bidrag til netto nasjonalprodukt. I skogen skjer verdiskapingen ved at trærne vokser og at de hogges og transporteres til industrien.

Netto verdiskaping fra tømmersalg er størst i skogfylkene på Østlandet, med Hedmark fylke som det fremste.

Mange faktorer spiller inn i skogregnskapet
Kostnader og energiforbruk varierer med hvilke ressurser som høstes, hva slags hogstteknikk som benyttes, hvor langt det er fra hogstfeltet til vei, hvor langt det er fra vei til fabrikk eller sagbruk, og hvordan tømmeret fraktes, om det er på vei, skinner, eller til vanns.

Tømmer
Netto verdiskaping fra tømmersalg er størst i skogfylkene på Østlandet, med Hedmark fylke som det fremste. (Foto: LMD)
Til toppen