Skogeierne investerer mer i skogkulturtiltak

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tall fra skogfondsregnskapet viser at det i 2015 totalt ble investert 292 millioner kroner i skogkulturtiltak i Norge. Investeringene har økt med 10 prosent fra 2014. Det er økning både for planting, markberedning og ungskogpleie.

Investeringer i skogkultur er grunnleggende for fremtidige avvirkningsmuligheter, både for å bygge opp ressursene og for å ivareta miljøverdier.

Skogfond med skattefordel er skogeiers viktigste finansieringskilde til skogkulturaktivitet, etablering og stell av ungskogen. Samtidig viser både tidligere erfaringer og tilbakemelding fra kommunene at tilskuddsnivået har stor innvirkning på investeringene i skogkulturen.

Om Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.