Presseinformasjon

Statssekretær Skogen til årsmøte i den asiatiske utviklingsbanken (ADB)

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Tone Skogen er Norges guvernør i ADB, og skal delta på bankens årsmøte som finner sted i Frankfurt fra 2. til 5. mai. Fra 2017 til 2020 vil Norge bidra med nærmere 230 millioner kroner i støtte til ADBs fond for de fattigste landene i Asia.

- Norge ønsker at Asian Development Bank (ADB) også i årene fremover har et sterkt fokus på fattigdomsbekjempelse og inkluderende og bærekraftig vekst. Jeg er glad for at de asiatiske landene nå øker innsatsen gjennom ADB, sier statssekretær Tone Skogen.

Under årsmøtet vil Skogen delta i paneldebatten «Strukturelle reformer - ulike veier mot bærekraftig vekst». ADBs president Nakao og flere asiatiske finansministre vil også delta i denne debatten. Statssekretær Skogen vil også delta på flere bilaterale møter med andre givere og med ADBs ledelse.

For mer informasjon se bankens nettsider.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02