Presseinformasjon

Skogen til FNs høynivåmøte om aidsbekjempelse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Tone Skogen leder den norske delegasjonen til FNs høynivåmøte om aidsbekjempelse i New York 8.-9. juni. – Arbeidet for å bekjempe hiv og aids har gitt svært gode resultater de siste 15 årene, særlig innen hivbehandling. Nå er det viktig at vi intensiverer arbeidet slik at vi kan unngå alvorlige tilbakeslag og lykkes med å utrydde aids innen 2030, sier statssekretær Tone Skogen.

Den norske delegasjonen har representanter fra Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Norad og HivNorge. Høynivåmøtet gjør opp status og mobiliserer global innsats for det videre arbeidet.

- Siden 2003 har årlige aidsrelaterte dødsfall gått ned med 43 prosent. Men over 36 millioner mennesker lever med hiv, og i 2015 var det over to millioner nye tilfeller av hivsmitte. Så det gjenstår mye arbeid og Norge vil fortsette å støtte den globale innsatsen mot hiv og aids, sier Skogen. 

Norge bidrar med politisk pådriverarbeid, økonomisk støtte og faglig oppfølging til det internasjonale hiv og aids-arbeidet. Blant annet støtter Norge Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, FNs aidsprogram UNAIDS og UNITAID.