Statssekretær Skogen på besøk i Uganda

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Næringsutvikling, regionale utfordringer og menneskerettigheter stod på agendaen under statssekretær Tone Skogens besøk til Uganda 26.–27. april.

- Norge har en god dialog med ugandiske myndigheter om utenriks- og utviklingspolitiske spørsmål. Uganda har mål om å bli et øvre mellominntektsland innen 2040. Dette er en utvikling Norge ønsker å støtte opp om gjennom politisk dialog, utviklingssamarbeid, næringsfremmende tiltak, handel og investeringer, sier Skogen.

Statssekretær Skogen og hennes delegasjon møtte representanter for sivilisamfunnet i Uganda under besøket. Foto: Astrid Bratli, UD
Statssekretær Skogen og hennes delegasjon møtte representanter for sivilisamfunnet i Uganda under besøket. Foto: Astrid Bratli, UD

I møter med Ugandas utenriksminister, finansminister og energiminister ble politiske og økonomiske utfordringer i Uganda diskutert, inkludert menneskerettighetssituasjonen. I møtet med utenriksminister Kutesa var også situasjonen i Sør-Sudan og Burundi sentrale tema. Uganda er opptatt av flere investeringer fra utenlandske bedrifter, og transparente og forutsigbare rammebetingelsene for næringslivet er avgjørende her.

Det er voksende interesse for Uganda i norsk næringsliv. Utfordringene for økonomisk vekst ble godt belyst i møtet med næringslivsrepresentanter med norsk tilknytning, deriblant SN Power, som investerer i vannkraft, Laboremus, som utvikler software for finanssektoren, og den næringsrettede og nyskapende organisasjonen Design without Borders.

Skogen diskuterte også Ugandas utvikling innen demokrati og menneskerettigheter med representanter for ugandisk sivilsamfunn, inkludert LHBTI-organisasjoner. Behovet for reformer i lys av årets valg ble trukket frem som en viktig prioritet.

Skogen deltok også på den regionale samlingen av norske ambassadører i Afrika sør for Sahara.