Skogens helsetilstand var god i 2015

I 2015 var skogens generelle helsetilstand god, både for granskog og furuskog, viser tall fra NIBIOs skogovervåking. Klimaendringer og invaderende arter vil imidlertid kunne gi mer skogskader og store utfordringer for forvaltningen av milliardverdiene i skogen.

Den norske skogskadeovervåkingen er en del av den europeiske skoghelseovervåkingen (ICP Forests) og hvert år blir det foretatt målinger av trærnes helsetilstand på 2500 målepunkter rundt om i landet. Disse målepunktene er en del av Landsskogtakseringens omfattende nettverk av prøveflater.

Helsetilstanden til den norske skogen er i stor grad påvirket av klimaet og værforholdene der treet vokser, samt sopp- og insektangrep. Sopper, insekter og vær, i form av tørke, vind og frost, kan skade treet direkte. Klimaet kan skade trærne indirekte ved at det påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Luftforurensning påvirker også trærnes helsetilstand og tilvekst.

I 2015 var skogens generelle helsetilstand god, både for granskog og furuskog, viser tall fra NIBIOs skogovervåking.
I 2015 var skogens generelle helsetilstand god, både for granskog og furuskog, viser tall fra NIBIOs skogovervåking. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen