Skogfondets rentemidler er fordelt

Landbruksdirektoratet har tildelt 4,4 millioner kroner til formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet. Det ble søkt om totalt 6,4 millioner kroner fordelt på 17 søknader.

Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode, og bruken av midlene blir fordelt mellom kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå. Prosjektene som fikk tildelt tilskudd i 2015 favner et vidt spekter av formål, blant annet skattefaglig beslutnings­verktøy, etablering av frøplantasjer, oppbygging av rådgivningstjeneste for juletre- og pyntegrøntproduksjon, tiltak spesielt knyttet til kystskogbruket og en rekke forskjellige informasjonstiltak rettet mot allmenheten.

Til toppen