Skogseminar samlet forskere fra hele Europa

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal ønsket forskere fra hele Europa velkommen til vitenskapelig seminar under EFIs årskonferanse. Seminaret hadde tittelen "Emerging forest-based solutions and their implications for forest management".

Alle EFIs medlemsorganisasjoner er årlig samlet for å fatte beslutninger om styringen av EFI, og utveksle faglige erfaringer. Årskonferansen består av en del for medlemsorganisasjonene, og et fagseminar som er åpent for alle. 

Blåfjelldal innledet med å takke for at Oslo i år er Europas skogby, og satte dette i sammenheng med hvilken betydning skogen har for Oslos innbyggere. Hun snakket om utvikling av forskning og institusjoner for skogforvaltning i Norge, og avsluttet med å understreke folks, og særlig ungdoms, betydning for forvaltningen av skog. 

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen