Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skoleprosjekt for vanskeligstilte barn i Budapest

Av: Tamas Polgar

Før skolen fikk støtte gjennom EØS-midlene, var både skolen og de tre internatene overbelastet. De var så fulle at skolen måtte avvise barn som var hjemløse og hadde behov for et sted å bo.

(UD/Kjetil Elsebutangen)

Før skolen fikk støtte gjennom EØS-midlene, var både skolen og de tre internatene overbelastet. De var så fulle at skolen måtte avvise barn som var hjemløse og hadde behov for et sted å bo.

Mandag i forrige uke fikk skolen besøk av statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet og ambassadør Tove Skarstein. Skolen har blitt renovert og oppgradert med over 4 millioner kroner i støtte fra EØS-midlene.

Skolen ligger i bydelen Csepel, et gammelt industriområde i den ungarske hovedstaden og med et tradisjonelt arbeideklassemiljø. Mye av industrien forsvant på begynnelsen av 1990-årene på grunn av den økonomiske restruktureringen. Siden da har bydelen vært blant de fattigste i byen.

Burratino er en kostskole for vanskeligstilte barn og unge. Skolen tilbyr både grunnskole og yrkesopplæring, og gir også foreldreløse og barn i vanskelige familiesituasjoner et alternativ til å bo på gata.

Mange med rombakgrunn
Opprinnelig hadde bare en liten andel av elevene på skolen rombakgrunn. I dag kommer en stor og voksende andel av elevene fra den største etniske minoriteten i Ungarn. I år var det første gang at alle elevene i førsteklasse hadde rombakgrunn.

− Men i vår skole bryr ikke barna seg om hverandres bakgrunn. Om barna er rom eller ikke, eller om de bor her fordi foreldrene sitter i fengsel, spiller ingen rolle for dem. Her er de alle barn, som har sine egne personlige historier, sier rektor Katalin Mezei.

(UD/Kjetil Elsebutangen)

Aladar Horvath, president i en ungarsk menneskerettighetsorganisasjon, deltok under Larsens besøk. Han ser en tendens til stadig økende segregering i det ungarske skolesystemet, noe som betyr at rombarn sjelden går på de samme skolene som andre ungarske barn.

Økonomiske vanskeligheter
Før skolen fikk støtte gjennom EØS-midlene, var både skolen og de tre internatene overbelastet. De var så fulle at skolen måtte avvise barn som var hjemløse og hadde behov for et sted å bo. Finansieringen av driften av skolen var et problem, og bygningene var i svært dårlig forfatning.

Skolen søkte om støtte fra Norge gjennom EØS-midlene og er nå fullstendig renovert. Lærerne kan også undervise med hjelp av mer moderne teknologi enn tidligere. Også internatene er pusset opp.

Statssekretær Torgeir Larsen besøkte skolen i forbindelse med en konferanse om intoleranse og spredningen av hatefulle ytringer på nett i Budapest som ble arrangert av Europarådet i samarbeid Utenriksdepartementet gjennom EØS-midlene.

Larsen hadde også politiske samtaler, møte med ungarske opposisjonsledere, representanter fra NGO-sektoren og det jødiske samfunnet, så vel som med ungarske tenketanker.

Til toppen