Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om merkeordninga Nyt Noreg, frå representanten Liv Signe Navarsete (Sp).

Navarsete har følgande spørsmål:

Vil statsråden sikre Noreg sin vidare rett til å marknadsføre trygg norsk mat gjennom merkeordninga Nyt Noreg, trass ESA si tolking av EU sitt konkurranselovverk?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen