Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentantane Knut Storberget (A) om konkurranseforholda i dagligvaremarkedet og frå Geir Pollestad (Sp) om jordbruksoppgjeret.

Knut Storberget har føljande spørsmål:

Hvordan vil landbruksministeren bedre konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet, og når fremmes en lov om god handelsskikk?

Geir Pollestad har føljande spørsmål:

I et oppslag i Dagsavisen 29. april gir ordfører Harald Espelund (FrP) landbruks- og matministeren råd om å avklare med KrF og V hva regjeringen er villig til å gi i jordbruksoppgjøret. Har statsråden avklart nivået på staten sitt tilbud i jordbruks­forhandlingene med regjeringens støttepartier i Stortinget?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen