Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om Statskog, eit frå representanten Geir Pollestad (Sp) og eit frå representanten Karin Andersen (SV) på Stortinget.

Pollestad har følgande spørsmål:

Hva er det konkrete oppdraget som er gitt til Statskog om å utrede ulike modeller for privatisering, og kan statsråden bekrefte at privatisering og salg av hele eller deler av selskapet Statskog SF ikke er en del av mandatet?

Andersen har følgande spørsmål:

SV mener at statlig eie av Statskog må brukes som innsatsfaktor i en grønn næringssatsing i Norge, men Regjeringen vil leie eller selge seg ut. Til NTB sier Høyres næringspolitiske talsperson om salg av Statskog til utenlandske eiere: ”det er det rene skjære tøv. Det er ingen som har snakket om utenlandske investorer” (sitat slutt). Kan statsråden bekrefte at det er utelukket at noe av Statskog kan bli solgt eller leid ut til utenlandske eiere?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen