Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om dyrepolitit frå representanten Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Pollestad har følgande spørsmål:

Regjeringen har varslet at den vil innføre dyrepoliti. Nå er det fullt kaos om hva man er blitt enig om både mellom Frp og Høyre og internt i FrP. Kan statsråden gjøre rede for hva som er planen for dyrepolitiet, og kan statsråden bekrefte at det ikke skal finansieres gjennom omprioritering i politiet eller kutt i Mattilsynet?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen