Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), om utredning og etablering av "dyrekrim" .

Geir Pollestad har føljande spørsmål:

Det vises til svar på spørsmål Dokument nr. 15:614 (2014-2015). Her har statsråden bare oppgitt deler av teksten i notatet som danner bakgrunnen for utredningen. Er de økonomiske rammer for utredning og etablering av "dyrekrim" overhode ikke nevnt i notatet som er oversendt blant annet Politidirektoratet og Mattilsynet? 

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen