Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), om boplikt.

Geir Pollestad har føljande spørsmål:

Er det ny praksis at en kommune skal sannsynliggjøre at andre ønsker bo på eiendommen når det søkes om varig fritak fra boplikten på en eiendom, og eventuelt hvordan skal en kommune gå fram for å kunne dokumentere dette?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen