Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp), om antibiotika.

Per Olaf Lundteigen har føljande spørsmål:

Vi vet at det brukes store mengder av stoffet Narasin i kyllingfôr, og vi vet at det er et internasjonalt patentgodkjent antibiotikum. Hvorfor tillater statsråden bruk av antibiotika i alt fôr til hele oppforingsperioden av all norsk kylling når det samtidig er forbudt ved norsk lov å bruke antibiotika i oppfôring til alle dyr hele tiden?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen